• Cthnbabrfn

  Сертифікат, це … значення слова Сертифікат

  03.06.2016

  Сертифікат

  Значення слова Сертифікат з Єфремової:

  2. Облігації спеціальних державних позик, а також цінні папери на пред’явника, випущені банком.

  3. Документ, який видається відповідним уповноваженим органом і засвідчує якість, вагу, походження та інші властивості товару.

  Значення слова Сертифікат з Ozegovu:

  Сертифікат — Назва квитків деяких державних позик Сертифікат Офіційне письмове посвідчення про що-небудь Сертифікат Позикове фінансове зобов’язання державних органів

  Сертифікат в Енциклопедичному словнику:

  Сертифікат — (франц. sertificat — від середньовічного лат. certifico -засвідчую),1) позикове фінансове зобов’язання государственныхорганов.2) Сертифікат страхової — документ, що містить умови договорастрахования, замінює страховий поліс.3) Сертифікат ощадний -письмове свідоцтво банку про вклад грошових коштів, удостоверяющееправо вкладника на одержання після закінчення встановленого строку суммывклада і відсотків по ній у будь-якій установі банку.4) Документ,що засвідчує якість товару.

  Значення слова Сертифікат по словнику медичних термінів:

  сертифікат (франц. сертифікат свідоцтво, посвідчення) в епідеміології — див. міжнародне Свідоцтво про вакцинацію .

  Значення слова Сертифікат з Фінансового словника:

  Сертифікат — посвідчення, документ, письмова свідоцтво. Серти-фикатами іменуються різновиди грошових знаків і їх замінники, неко торие види облігацій спеціальних державних позик.

  Значення слова Сертифікат по словнику Ушакова:

  СЕРТИФІКАТ. сертифіката, м. (від латин. certum — вірно і facere — робити). 1. Посвідчення, письмове свідоцтво (офиц.). 2. Позикове фінансове зобов’язання державних органів (фін.). || Назва квитка нек-рих державних позик (фін.).

  Значення слова Сертифікат за словником Брокгауза і Ефрона:

  Сертифікат — див. Посвідчення. Сертифікат (фінанс.) — термін звичайного вексельного права, яким позначається офіційне посвідчення біржового нотаріуса, що видається їм рекверенту (див. Реквізиція) при неможливості вчинити протест за векселем внаслідок тих чи інших дефектів. В юридичному відношенні С. не має ніякого значення. До отримання С. векселедержатель звертається в тих випадках, коли йому бажано представити своєму векселепредшественнику докази того, що заходи стягнення за даним векселем їм не були упущені і що платежу за векселем тим не менш не надійшло.

  Короткий опис статті: cthnbabrfn Значення слова Сертифікат. Загальний тлумачний словник Російської мови. Визначення слова Сертифікат по всіх словниках світу Сертифікат, значення, визначення, термін, розшифровка, слово

  Джерело: Сертифікат — це … значення слова Сертифікат

  Також ви можете прочитати