Теорія установки Д. Н. Узнадзе, психологія

21.08.2015

Теорія установки Д. Н. Узнадзе

Д. Н. Узнадзе Один з представників радянської психологічної науки, який був засновником школи психології в Грузії. Основним предметом вивчення Д. Н. Узнадзе була установка. Установка — це схильність людини до певної форми відповідної реакції, формується в результаті життєвого досвіду особистості. Установка зумовлює напрям діяльності індивіда, орієнтує надходити поступально по відношенню до об’єктів і ситуацій, до яких вона має відношення. Метою Узнадзе було пояснення власної активності живого організму і подолання «постулату безпосередності» з допомогою установки.

Для того, щоб виникла установка, обов’язковою умовою є наявність ситуації і потреби. Установка являє собою сукупність об’єктивного і суб’єктивного (ситуації і потреби) обставини. Зокрема, від неї часто залежить перенастроювання психофізіологічних сил і готовність здійснювати певні дії у виникаючих ситуаціях для того, щоб задовольнити відповідну даній обстановці конкретну потребу. Установку слід розглядати як певний момент, чітко обмежений часовий проміжок існування потреби.

За Узнадзе існує:

• дифузна установка, яка виникає лише при першому впливі і характеризується невизначеністю, вона не здатна орієнтувати активність у певному, потрібному напрямку;

• фіксована установка (диференційована).

Крім того, виділяється таке поняття як генералізація установки (здатність поширюватись на схожі ситуації); також одне з властивостей установки — іррадіація (різні модальності характеризуються повторенням установки).

Узнадзе відніс поняття установки до общепсихологической категорії, завдяки якій можна пояснити непрямий вплив зовнішнього середовища на психічні реакції індивіда і феномени, що визначають характер поведінки людини як цілеспрямований, наполегливий і вольовий.

Теорія установки не була прийнята багатьма вченими, виникла велика кількість дискусій, суперечок, було написано безліч наукових робіт спростування теорії Узнадзе.

Короткий опис статті: установки

Джерело: Теорія установки Д. Н. Узнадзе — психологія

Також ви можете прочитати